CIAD

Dinle
Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi Direktörü
- ISO9001 ve diğer Kalite Sistemleri
- Kalite Sistem Dokümantasyonu (Yönetmelik, Yönerge ve Prosedürler vb.)
- Stratejik Planlama Süreci (Stratejik Planın oluşumu ve İzlenmesi)
- Süreçlerin Koordinasyonu
- Üniversite Yönetimine idari destek (Üst Kurullar Sekretaryası: Mütevelli Heyeti, Başkanlık Divanı ve Uluslararası Danışma K.)
- Üniversitenin YÖK ve diğer resmi kurumlarla ilişkileri
- Özdeğerlendirme ve Faaliyet Raporları
- Kurumsal Tanıtım sunumları
- Yıl Sonu sunumları
- Sayılarla SU Web Sayfası
(0216-483-9024)
arzubolgulsabanciunivedu
Uzman Psikolog
Klinik psikoloji
Danışmanlık desteği
Seminerler
Grup Terapi
Krize müdahale
(0216-483-9377)
haticegsabanciunivedu
Uzman Psikolog
Klinik psikoloji
Danışmanlık desteği
Seminerler
Grup Terapi
Krize müdahale
(0216-483-9088)
petekbsabanciunivedu
Uzman Psikolog
Klinik psikoloji
Danışmanlık desteği
Seminerler
Grup Terapi
Krize müdahale
BDM
Krize müdahale
(0216-483-9484)
serapesabanciunivedu
Psikolog
(0216-483-9469)
eoalbayraksabanciunivedu
Danışmanlık Sistemi Sorumlusu
Öğrenci Danışmanlığı
Öncelikli gruplardaki öğrencilerin takibi
(0216-483-9448)
cerenbasaksabanciunivedu
Danışmanlık Sistemi Sorumlusu
Öğrenci Danışmanlığı
Öncelikli gruplardaki öğrencilerin takibi
(0216-483-9067)
tpinarsabanciunivedu
Akademik İletişim
Foundations Development Year Program
Routes 1-5 English Support
Critical Thinking for the Social Sciences (CTSS)
Academic Advising
Graduate Student Professional Development
Teacher Training
(0216-483-9290)
kristinsendursabanciunivedu
BAGEM İdari İşler Sorumlusu
BAGEM İdari İşler Sorumlusu
- Ders Değerlendirme sistemi, Dönem Ortası Asistan Değerlendirme Sistemi ve Öğrenci İş Yükü değerlendirme sistemi başta olmak üzere rutin ve münferit anket süreçlerinin operasyonunu yürütmek.
- BAGEM'in kullandığı veri tabanları ve dinamik raporlarını yönetmek, veriye dayalı yeni projelerde gerekli manüel veri toplama, modelleme vb. işleri yürütmek.
- GR derslerinin, Lisans Oryantasyon Programının ve diğer çalıştayların etkinlik yönetimini yapmak.
- Danışman ve mentör atamalarının yapmak
- BAGEM jenerik mail adreslerini yönetmek.
- TA ve Peer writing tutorlar kanalıyla verilen yazma desteği için talep ile tutor eşleşmelerini yapmak ve gelen taleplere ön bilgilendirmeleri yapmak.
- BAGEM ofislerine gelen ve telefonlarını arayanları yönlendirmek.
- BAGEM idari işlerini yürütmek (bütçe, satın alma, depo yönetimi, çalışma burslu öğrenci çalıştırma, iç posta, resmi yazışmaları yürütme, toplantı organizasyonları gibi)
(0216-483-9486)
nuslusabanciunivedu
Akademik İletişim
Graduate Writing Courses
Graduate Writing/Advising Workshops
Thesis/Dissertation
Research Article/Paper for Publication
Proposal/Abstract Writing
Presentation Skills
Academic Advising
Graduate School Applications
Career Advising
Job/Internship Applications
(0216-483-9483)
danielcalveysabanciunivedu
Danışmanlık Sistemi Sorumlusu
Öğrencilerimizin, yüksek öğretim hayatlarının farklı aşamalarında ihtiyaç duyabilecekleri danışmanlık desteğini koordine etmek.
Akademik Danışman, mentor atamalarını yürütmek.
Sistemin sorunsuz yürütülmesini ve bütçesini takip etmek.
(0216-483-9474)
pelinasabanciunivedu

Direktör

Psikoterapi ve Psikolojik Hizmetler Birimi

Akademik Başarı İzleme ve Danışmanlık Programı

Danışmanlık Sistemi