Diller


Mentor Kimdir?

Mentor,  SU yurtlarında kalan öğrencilerin yurt yaşamına uyum sağlamalarını kolaylaştıran; keyifli ve kaliteli bir yurt yaşamı sürmelerine destek olan; aynı zamanda üniversitemize yeni başlayan öğrencilere okulu tanıtan, onları kampüs, kulüp ve sosyal aktiviteler, ders seçimi gibi konularında bilgilendiren,  diğer kişilerle bir araya getirip kaynaşmalarına ön ayak olan kişidir.  

Bu program çerçevesinde, yeni giren öğrenciler (mentee’ler) bölümlerine göre 10-12 kişilik gruplara ayrılır ve üst sınıflardan bir mentor (mentor) ile eşleşir. Mentor, bu grupta yer alan tüm öğrencilerin ilk dönem boyunca rehberi ve grup lideri olur. Akademik, sosyal veya kişisel herhangi bir sorunla karşılaşan yeni öğrencilerin ilk başvuracakları kişi rehberleridir.