Diller


Sorumluluk Alanı

Yıl boyunca Program Yürütücüsü liderliğinde 10-15 kişilik gruplar halinde aylık süpervizyon toplantılarına katılırlar ve gerçekleştirdikleri etkinlikleri düzenli olarak rapor ederler. Mentorlar kendi gruplarındaki yeni öğrencilere Üniversitenin akademik ve idari işleyişini anlatırlar. Ayrıca gruplarındaki tüm öğrencilerin birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarını sağlarlar ve onlara yıl boyunca;

•    Sorumlu oldukları yurt binasında ayda iki kere etkinlik düzenlemek.

•    Gerçekleştirdikleri etkinlikleri düzenli olarak Program Yürütücüsü’ne  rapor etmek.

•    Kendi gruplarındaki yeni öğrencilere Üniversitenin akademik ve idari işleyişini anlatmak.

•    Yıl boyunca Program Yürütücüsü liderliğinde 10-15 kişilik gruplar halinde aylık süpervizyon toplantılarına katılmak.

•    Gruplarındaki öğrencilere aşağıdaki konularda destek olmak: 

○    Her türlü genel ve özel sorunla başa çıkma
○    İstanbul’u tanıtma
○    Üniversitenin birimlerini, işleyişini ve olanaklarını tanıma
○    Sosyal çevre edinme
○    Kampüs içi etkinliklere ve kulüplere katılma