Diller


TGY/TGP Danışmanlığı

Dinle

Temel Geliştirme Yılı (TGP) Danışmanlığı

Amaç:

 • Öğrencilere akademik ihtiyaçlarını bireysel olarak tartışmak.
 • Öğrencilere üniversite yaşamına uyum süreçlerinin yanı sıra kişisel ve sosyal ihtiyaçlarını da özgürce ve gizlilik prensibi kapsamında güvenli bir şekilde anlatabilecekleri bir ortam yaratmak

TGY Danışmanları kimlerdir? Tüm Diller Okulu okutmanları TGY danışmanı olarak görev yaparlar.

TGY Danışmanlarından Beklenenler

TGY danışmanlarından beklenen danışmanlık desteğinin kapsamı:

 • Öğrencilere dönem boyunca gelişimlerinin değerlendirebilecekleri akademik destek ve geribildirim vermek.
 • Öğrenci Portfolyoları ve Uzun Yazma Ödevleri kullanarak academic yazma desteği sağlamak.
 • Öğrenci Portfolyoları içinde yer alan konuşma ödevleri yoluyla sözel dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak.
 • Öğrencilerin gerçekçi çalışma hedefleri koymalarına yardımcı olmak.
 • Öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamlarına yardımcı olmak.
 • Öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere aktif olarak katılmalarını desteklemek.
 • Öğrencilerin üniversitenin etik değerlerini ve kültürünü benimsemeleri konusunda yardımcı olmak.
 • Sabancu Üniversitesi’ne aidiyetinin gelişmesine katkıda bulunmak.
 • Öğrencilere üniversite tarafından sağlanan hizmetler konusunda bilgi vermek ve gerek olduğunda ilgili birimlere yönlendirmek.