Hakkımızda

TGY Öğrenci Danışmanlığı, Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı öğrencilerinin sosyal ve akademik gelişimlerine yardımcı olmayı amaçlar. Öğrencilerin üniversite ve yurt yaşamına başladıkları ilk yılda, adaptasyonlarını kolaylaştırmak ve psikolojik destek sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu doğrultuda, alanlarında yetkin klinik psikologlarla danışmanlık ve psikoterapi hizmetleri etik ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde yürütülür.

Bireysel görüşmeler önemli bulduğunuz konularda yargılanmadan dinlenip, sorunlarınızla ilgili farklı bir perspektif kazanmanız için fırsat sağlar. Sorunların sürekliliğine neden olabilen, öğrenilmiş düşünce ve davranış biçimlerini tayin etmenize yardımcı olur.

Bireysel görüşmeler sırasında sorunlarınızı tespit edebilir, etkilerini anlayabilir, farkındalık kazanabilir, yeni düşünme, davranma ve baş etme yolları geliştirebilirsiniz. Amaçlarınızı, ümitlerinizi ve beklentilerinizi tanıma ve bunlara göre davranış biçimleri belirleme konusunda bilgi alabilir ve gerektiğinde ilgili uzmanlık alanlarına yönlendirilebilirsiniz.

Çalışma gün ve saatlerimiz: Hafta içi her gün 12.00-17.00 
Ofis: Diller Okulu, Üst kat, No:1033