Gizlilik

Dinle

     
     Uzman Psikologlarımızla yapacağınız görüşmeler Klinik Psikoloji etik ve

     meslek ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Güven ve gizlilik ilkesi tüm

     kapsamıyla yerine getirilir. Yapacağınız görüşmeler sizin izniniz olmadan

     başka kişilerle, öğretmenlerle ya da idari personelle paylaşılmaz. Ancak sizin

     yada bir başkasının hayatı tehlike altında olduğunda başkalarıyla temasa

     geçilebilir. Bu durumda dahi başkalarıyla bilgi paylaşımında bulunulmadan

     önce sizinle iletişime geçilir.