Hizmetler

Dinle

 

TGY Öğrenci Danışmanlığı olarak sağlanan hizmetler aşağıda belirtilmiştir:
 

Akademik konular: Psikolojik konular:
Dikkat sorunları Duygusal sorunlar
Verimli ders çalışma yöntemleri Depresyon
Akademik performans arttırma Stres ve stresle baş etme yöntemleri
  Kaygı problemleri
Adaptasyonla İlgili Konular: Sınav Kaygısı
Üniversiteye ve üniversiteli olmaya uyum Kayıp/yas
Yurt yaşantısına uyum Kişilik özellikleri
  Akran ilişkileri
  Romantik-duygusal  ilişkiler
  Aile ilişkileri