“Campus Thriving with Differences” Project

“Campus Thriving with Differences” Project

Spring 2016

Aim

As the number of students coming from different countries is increasing, the need to create a more inclusive and integrated international environment/atmosphere at SU is also increasing. The aim of this Project is to encourage our students to think and take action about this issue. 

 

General Conditions

  • All undergraduate SU students can apply to this Project.
  •  Individual applications cannot be accepted. Groups should consist of at least 3 and at most 6 students. The students should form their own groups.
  • Each group can participate in only one Project.
  • The written and presentation language of the Project is English.
  • The Projects must be completed according to the “Project Format” stated below. 

 

Project Schedule

SPRING 2015-2016

 

Application deadline

Friday, Feb. 26th by 5pm

Submission deadline

*May 2-6

Project presentations

  May  9-13

 Declaration of the winning Projects

  Wednesday, May 25th

Application & Further Information

For further information, contact Pelin Atasoy at pelina@sabanciuniv.edu. 

 

 

 

Submission Address

The Projects should be submitted to ciad@sabanciuniv.edu by the submission deadline, stating “Campus Thriving with Differences” to the Subj area.

 

*Projects submitted later than the deadline stated will not be accepted.

 

Project Format

 

Participants’ Names:

Project Name:

Aim of the Project:

Target Population:

Duration:

The benefit that the Project will create:

Work flow:

Budget:

Project Summary: (max. 250 words)

The Projects Reports should be max. 2000 words. 

“Farklılıklarla Zenginleşen Kampüs” Projesi

Bahar 2016

Amaç

Farklı ülkelerden gelen öğrencilerimizin sayısı arttıkça,  SU’da daha kapsayıcı ve bütünleştirici bir uluslararası ortam yaratma ihtiyacı da aynı oranda artmaktadır. Bu çalışmanın amacı öğrencilerimizin bu konuda düşünmelerini ve harekete geçmelerini sağlamak/desteklemek/teşvik etmektir.

 

Genel Koşullar

  • Halen SU’ya kayıtlı olan tüm lisans öğrencileri projeye katılabilirler.
  • Projeye grup haline katılım gerekmektedir. Gruplar en az 3, en fazla 6 kişiden oluşmalıdır. Öğrenciler, kendi gruplarını oluşturmakla yükümlüdürler.
  • Her grup yalnızca bir proje ile başvurabilir.
  • Proje ve sunum dili İngilizce’dir.
  • Projeler “Proje Formatı” kısmında açıklandığı şekilde hazırlanmalıdır.

 

Proje Takvimi

BAHAR 2015-2016

 

Proje başvurusu son tarihi

26 Şubat, Cuma, 17.00

Projelerin teslim son tarihi

*2-6 Mayıs

Proje sunumları

9-13 Mayıs

 Kazanan projelerin açıklanması

25 Mayıs, Çarşamba

Başvuru ve Detaylı Bilgi için;

Detayli bilgi ve sorular için Pelin Atasoy’a ulaşabilirsiniz (pelina@sabanciuniv.edu).

 

 

Proje Teslim Adresi

Projeler son teslim tarihine kadar ciad@sabanciuniv.edu adresine, Subj kısmına “Farklılıklarla Zenginleşen Kampüs” başlığıyla gönderilmelidir.

 

*Belirtilen son tarihten sonra teslim edilen projeler kabul edilmeyecektir.

 

Proje Formatı

Katılımcıların Adı:

Proje Adı: (Projenin bundan sonra anılacağı isim/başlık)

Projenin Amacı: (Proje hangi alanda ve hangi amaca hizmet ediyor?)

Projenin Hedef Kitlesi: (Projenin hayata geçirilmesi durumunda fayda sağlaması düşünülen kişi veya topluluk belirtilmelidir.)

Proje Süresi: ( Projenin hayata geçirilmesi durumunda ne kadarlık bir zamanda tamamlanacağını belirtir. Gün / hafta / ay veya yıl bazında belirtilmelidir.)

Projenin Yaratacağı Fayda: ( Projenin gerçekleştirilmesi durumunda ilgili tanımlanmış olan hedef kitleye yaratması planlanan etki / katkı belirtilmelidir.)

Uygulama Adımları: ( Projenin hayata geçirilebilmesi için gerekli iş akışı anlatılmalıdır. Aşamalı olarak projenin hayata geçirilişi aktarılmalıdır.)

Proje Bütçesi: ( Projenin hayata geçirilmesi için gerekli olabilecek lojistik, yazılım, insan kaynağı, malzeme vb. kaynakların maliyetlerini içeren yaklaşık bütçenin ilgili maliyet kalemleri bazında ve toplam olarak belirtilmesi beklenmektedir.)

Proje Özeti: (max 250 kelime ile projenin amacı ve nasıl hayata geçirileceği aktarılmalıdır.)

Yukarıdaki formata uygun hazırlanan projeler, max. 2000 kelime olmalıdır.