Üniversite Çalışanları için Faydalı Bilgiler

Öğrencinin duygusal olarak zor durumda olduğunu gösteren özellikler

Üniversite eğitimi ilk yılları hayata yeni bir başlangıç olması ve öğrencilerin ailelerinin yanından ayrılıp bilmedikleri bir ortama gelmeleri açısından birtakım uyum problemlerine neden olabilmektedir. Bu durumda yaşanan zorluklar (akademik ve sosyal) aslında uyum sürecinin normal bir parçasıdır. Önemli olan nokta, bu süreçte yaşanan sıkıntıların öğrenim hayatının tümüne yayılmamasıdır. Uyum problemi aşıldığında bu süreç kişiyi geliştiren bir süreç olmaktadır. Aşılamadığında ise bu durum bir sorun olarak düşünülebilir. Bu süreçte gerekli olan bu problemi yaşayan öğrencilerin karşılaştıkları zorluklarla baş etme becerilerini güçlendirme konusunda onlara yardımcı olmaktır.

Üniversite çalışanları, öğrencilerin yönlendirilme ve yardım arayışları için önemli figürlerdir. Öğrenciyle sürekli etkileşimde olunduğundan dolayı, hem onları gözlemleme imkânı vardır, hem de öğrencilerin ulaşabildikleri kişiler olarak yardım arayışlarında başvurdukları kişiler olmak olasıdır. Aşağıda, öğrencilerin duygusal olarak güçlük yaşadığına işaret edebilecek ve sizlerin böyle durumlarla tanışmanızı sağlayacak bazı ip uçları sunulmuştur. Öğrencilerin yaşayabileceği sorunlar iki kategori halinde verilmiştir. Her biri, öğrencinin belirli müdahelelere ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.

 

1. Basamak

Aşağıdaki göstergeler, özelikle bir süredir devam ediyorsa, öğrencinin stres düzeyinin endişelenecek düzeyde olduğuna işaret edebilir:

 

Çok düşük akademik performans veya performansta düşüş yaşanıyorsa...

Aşırı devamsızlık, özellikle bir önceki sınıfta veya dönemde devamı iyi ise…

Sınıf içindeki etkileşim kalıpları normal olmayan ve dikkat çekici bir biçimde değiştiyse…

Erteleme sınavları ve uzatmalar (ek süre) tekrar tekrar isteniyorsa…

Öğrencilerin veya sınıfın etkileşimini bozan yeni veya devam eden davranışlar gözlemleniyorsa…

Tekrarlayan biçimde sınıfta uyuya kalıyorsa…

Çökkün ifade, aşırı hareket veya konuşma, ağlama veya sık sık ağlamaklı olma gözlemleniyorsa…

Sosyal olarak içe çekildiyse, örneğin başkalarıyla konuşmaktan ve göz göze gelmekten çekiniyorsa…

Dış görünüşte (temizlik, kilo alımı ya da kaybı) aşırı değişiklik, nefeste alkol kokusu varsa…

Olaylar karşısında uygun olmayan veya aşırı duygusal tepkiler verme veya stresli durumlarda tepkisizleşme gözlemleniyorsa…

 

2. Basamak

Aşağıdaki davranışlar öğrencinin krizde olduğunu ve acil yardıma gereksinim duyduğunu gösterebilir:

 

Saldırgan veya aşırı rahatsız edici davranışlar (düşmanca tehditler, taciz).

Gerçeği değerlendirmede belirgin sorunlar yaşama; başkalarının görmediği, duymadığı, hissetmediği şeyleri görme, duyma veya hissetme, gerçekle bağdaşmayan düşünce ve davranışlar.

Rahatsız edici konuşma ve konular (tutarsız konuşmalar, abartılı inançlar, organize olamayan, uçuşan düşünceler).

İntihar veya diğer kendine zarar verici ifadeler ve davranışlar (İntiharla ilgili herşey kesinlikle ciddiye alınmalıdır).

Öldürme ve zarar verme tehditleri.

 

2.basamaktaki davranışlar çok daha açık bir şekilde anlaşılabilir. Kriz yaşayan bir öğrenci ile karşı karşıyaysanız şu basamakları takip edebilirsiniz:

Sakin kalın.

Uygun kişiyi arayın (aramayı yaparken öğrencinin yanında birinin kalmasını sağlayın).

Kriz durumu saldırı, tehdit, taciz, kavga gibi öğrencinin kendisine ve/veya bir başkasına zarar verdiği bir durum ise Güvenlik Birimi (iç hat 5555) arayın.

Kriz durumu bir intihar vakası veya kaza ise, Sağlık Merkezi (iç hat 6666) arayın.

Yardım gelene kadar öğrenci ile kalın.

 

Stres yaşayan bir öğrenci için siz neler yapabilirsiniz?

Eğer yukarıda bahsedilen sorunları gözlemlediğiniz bir öğrenciye yardım etmeyi düşüyorsanız ya da o size gelmişse aşağıdaki öneriler öğrenciyi uygun kaynağa yönlendirmeniz için size yol gösterebilir.

Öğrenciyle özel olarak konuşun, her ikinizin de probleme rahatlıkla odaklanabileceğiniz, özel bir zaman ve yer ayarlayın. Öğrenciye fazla zaman vermenizden çok, onu bölünmeyecek bir dikkatle dinlemeniz önemlidir. Bir kaç dakikalık dikkatli bir dinleme cesaretini arttıracaktır. Öğrenciyi profesyonel yardım almaya yönlendirmek için bir kaç dakika yeterli olabilir.

Doğrudan, yargılayıcı olmayan ifadeler kullanın, onunla ilgili endişenizi aktarırken gözlemlerinizi doğrudan söyleyin, net olun. Örneğin, “bir süredir derslerde birden ağlamaya başladığını görüyor ve senin için endişeleniyorum”, “son zamanlarda moralinin bozuk olduğunu, arkadaşlarınla pek konuşmadığını, kilo kaybettiğimi görüyorum” gibi.

Yanıtlarınız öğrencinin durumunu içersin, verdiğiniz cevapların öğrencinin sorununu anladığınızı gösterdiğinden emin olun. Örneğin, “anlattıklarından bu kampüse uyum sağlamakta güçlük çektiğini ve kendini buradaki hayatın dışında hissettiğini anlıyorum ”, “neler hissettiğin hakkında konuşmanın senin için zor olduğunu görebiliyorum” gibi.

Yönlendirin, bahsettiği sorunlarla ilgili olarak yardım almasının mümkün olduğunu aktarın, örneğin, “bu konularla ilgili olarak benimle konuşmaya çekiniyorsan, belki bir psikolojik danışmanla konuşmak senin için daha kolay olabilir, özel ve gizli olarak.”

Takip edin, öğrencinin gidip gitmediğini mutlaka kendisine sorun.

 

Öğrenciyi yönlendirme

Öğrencilerle ilgilenme konusunda içten olduğunuz ve onlara yardım etmeyle ilgilendiğiniz halde, onları başka bir kaynağa yönlendirmeniz gerektiğini düşünebilirsiniz. Yönlendirmeyi gerekli kılan durumlar şunlardır:

 

Problem sizin başedebileceğinizden çok daha ciddi olabilir.

Öğrenciyle konuşmuş ve ona elinizden geldiği kadar yardım etmişsinizdir, fakat daha ileri düzeyde bir yardıma ihtiyacı vardır.

Sizin öğrenci ile ilgili düşüncelerinizin, objektifliğinizi etkilediğini düşünüyorsunuzdur.

Öğrenci bir problemi olduğunu söylemiştir, fakat bu problemi sizinle konuşmak istemiyordur.

Öğrenci sizin sağlayamayacağınız bir bilgi ya da yardım istiyordur.

Öğrenciyi yönlendirmeye karar verdiyseniz bireysel danışmanlık merkezi ile ilgili bildiğiniz herşeyi öğrenci ile paylaşın, böylece bilinmeyenden dolayı kaynaklanan korku, öğrencinin bu kaynağı kullanmasını engellemeyecektir. Örneğin, yer, telefon numarası, çalışma saatleri gibi bilgileri önceden edinmek yardımcı olabilir. Size yardımcı olabilecek bazı örnek cümleler:

 

“Hepimizin zaman zaman yardıma ihtiyacı olabilir bu sadece bizi eleştirmeden dinleyecek biri olsa bile.”

“Bir kişinin yardım arama zamanının geldiğini düşünmesi sorunlarını çözmede ilk adımdır.”

“Bazen ne yapacağından emin olamamak, kişinin içinde stres ve gerginlik yaratabilir.”

“Üniversitedeki psikolojik danışmanlık merkezi ücretsiz, tüm görüşmeler gizlilik ilkesi çerçevesinde gerçekleşmekte, kimlik ve bilgiler kesinlikle gizli tutuluyor.”

Pek çok öğrenci psikolojik danışmanlık merkezine başvuruyor, sen de deneyebilirsin.”

 

Bu metin Hatice Güneş tarafından aşağıdaki kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır:

The University of Texas Austin Counseling and Medical Health Center //www.cmhc.utexas.edu/studentindistress.html