Yönlendirme

Psikoterapi ve Psikoloji Hizmetler Birimi, danışan kişinin durumunun gereklerine göre, danışanın da onayını alarak yönlendirmelerde bulunabilir.

Diğer Sabancı kaynaklarına yönlendirme

Klinik psikologlar, danışanın durumunu daha iyi değerlendirebilmek ve danışana daha iyi bir hizmet sunabilmek için Sabancı Üniversitesi'nin diğer hizmet ve kaynaklarıyla işbirliğine girebilirler.

Klinik psikologlar, danışanı uzun dönemli psikoterapi, belirli bir soruna odaklı terapi, veya ilaç tedavisi için konularında uzmanlaşmış sağlık çalışanlarına yönlendirebilirler.

Klinik psikologlar, gerek gördüklerinde, danışanı psikiyatrik, tıbbi, veya sosyal hizmetlerden yararlanması için üniversite dışı kaynaklara da yönlendirebilirler.

Klinik psikologlar, danışanı hastaneye yatış gerektiren acil durumlarda, ilgili ruh sağlığı birimlerine yönlendirebilirler.

Klinik psikologlar, gerek gördüklerinde danışanı acil müdahale ve/veya geniş kapsamlı ruh sağlığı tedavileri için ilgili birimlere yönlendirebilirler.

Diğer Sabancı kaynaklarından yönlendirilme

Akademik ve idari tüm Sabancı birimleri, danışanlara destek amacıyla Psikoterapi ve Psikolojik Hizmetler Birimi ile işbirliği yapabilir. Psikoterapi ve Psikolojik Hizmetler Birimi, yardıma gereksinim duyduğunu düşündükleri danışan için endişelenen aile üyeleri ve arkadaşlarla, akademik ve idari çalışanlarla işbirliğine her zaman açıktır.

Tüm yönlendirmelerde gizlilik ilkesine bağlı şekilde hareket edilir.