Hakkımızda

BAGEM, farklı öğrenci destek hizmetlerini bir araya getiren bir merkezdir. En önemli özelliği, bu farklı destek hizmetlerinin bütünleştirici bir ortamda işbirliği içinde çalışmalarına olanak tanımasıdır.

Üniversite yaşamı süresince öğrencilerin başarılı olabilmeleri için farklı dönemlerde farklı becerileri geliştirmeleri gerekir. Liseden üniversiteye gelen öğrenciler için üniversite ortamına uyum sağlamak başlı başına zor bir süreçtir. Liseden farklı olarak, öğrenciler seçecekleri derslere kendileri karar verirler. Bu ve diğer yenilikler, öğrencinin kişisel ve akademik gelişimine fırsat zemini hazırlarken, BAGEM bu süreci kolaylaştırıcı bir rol oynar. BAGEM’in misyonu, Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin kendine güvenen, bağımsız, sürekli öğrenmeye açık bireyler olarak topluma katılabilmesi gerekli olan becerileri, stratejileri ve davranışları onlara kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda BAGEM’de bulunan destek birimleri birbirleriyle ve farklı akademik birimlerle işbirliği içinde çalışmaktadır.

Sabancı Üniversitesi’nin bölümsüz yapısı ve diploma programının sonradan seçilmesi, öğrencinin kendini keşfetmesine olanak sağlar. BAGEM, bu süreçte öğrencinin ilgi alanını keşfetmesine ve hayatına ilişkin doğru kararlar almasına yardımcı olur.

Diploma Alan Danışmanları, diploma programı seçimlerini yapmış öğrencilere mesleki hedefleri doğrultusunda akademik gelişimleri için destek olur.

Lisans öğrenimi sırasında öğrencilerin akademik alanda karşılaştığı zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olmak için BAGEM Danışmanlık Programı devreye girer.

Özel gereksinimli öğrencilerin, Üniversite tarafından sunulan tüm hizmet ve olanaklara eşit şekilde erişebilmeleri için gerekli tüm koordinasyonu Özel Gereksinimli Öğrenci Destek Birimi sağlar.

Bu süreçlerin yanısıra, etkin bir öğrenim ortamı oluşturmak, eğitim ve öğretim kalitesini sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek için her dönem sonunda Ders Değerlendirme anketleri yapılarak öğrencilerin öğretim üyelerine ders ile ilgili görüşlerini iletebilmelerine olanak sağlanmaktadır.