Hedefimiz

Hedefimiz

  • Üniversite hayatına uyumuluk sürcini kolaylaştırmak.
  • Kişisel gelişimi kültürel/ sosyal etkileşimler, seminerler, atöyle çalışmaları vb. aracılığı ile desteklemek.
  • Disiplinler arası eğitime uyumluluk sürecini kolaylaştırmak.
  • Daha yüksek akademik performans için destek sağlamak.