Doğa ve Bilim Hazırlık Kursu (PreNS)

Doğa ve Bilim Hazırlık Kursu (PreNS) İngilizce dil yeterlilik sınavını (ELAE) geçip birinci sınıf olmaya hak kazanmış öğrencilerin katılabileceği bir kurstur.

PreNS, katılımcıların üniversiteye alışma süreçlerini desteklemeyi amaçlar.  Kursta, öğrencilerin birinci sınıf derslerinde kullanacakları temel bilgilerle ilgili çalışmaların yanı sıra, ADP’de çalışan öğrencilerle üniversitedeki akademik ve sosyal hayata uyum önerilerini içeren sohbetler ve akademik dürüstlük konuşmaları olacaktır.

Daha fazla bilgi için tıklayınız: https://adp.sabanciuniv.edu/tr/pre-ns