CIAD

Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi Direktörü
(0216-483-9024-9258)
alpayfsabanciunivedu
Uzman Psikolog
Psikoterapi
Önleyici Psikolojik Destek Çalışmaları Koordinasyonu
(0216-483-9088)
petekbatumsabanciunivedu
Danışmanlık Sistemi Sorumlusu
Öğrenci Danışmanlığı
Öncelikli gruplardaki öğrencilerin takibi
Özel Gereksinimli Öğrenci Destek Süreci Koordinasyonu
(0216-483-9448)
cerenbasaksabanciunivedu
Danışmanlık Sistemi Sorumlusu
Öğrenci Danışmanlığı
Öncelikli gruplardaki öğrencilerin takibi
(0216-483-9067)
tpinarsabanciunivedu
Akademik İletişim
Sosyal Bİlimlerde Eleştirel Düşünme Eğitim Modüllerinin araştırması, geliştirilmesi ve verilmesi(CTSS)
Lisansüstü Öğrencilere yönelik Profesyonel Gelişim eğitimlerinin planlanması, koordinasyonu ve verilmesi
Öğrenci Anketlerinin geliştirilmesi ve koordinasyonu
Öğretim Üyelerine Yönelik Öğretimde Gelişim faaliyetlerine destek
(0216-483-9290)
kristinsendursabanciunivedu
BAGEM İdari İşler Sorumlusu
BAGEM İdari İşler Sorumlusu
- Ders Değerlendirme sistemi, Dönem Ortası Asistan Değerlendirme Sistemi ve Öğrenci İş Yükü değerlendirme sistemi başta olmak üzere rutin ve münferit anket süreçlerinin operasyonunu yürütmek.
- BAGEM'in kullandığı veri tabanları ve dinamik raporlarını yönetmek, veriye dayalı yeni projelerde gerekli manüel veri toplama, modelleme vb. işleri yürütmek.
- GR derslerinin, Lisans Oryantasyon Programının ve diğer çalıştayların etkinlik yönetimini yapmak.
- Danışman ve mentör atamalarının yapmak
- TA ve Peer writing tutorlar kanalıyla verilen yazma desteği için talep ile tutor eşleşmelerini yapmak ve gelen taleplere ön bilgilendirmeleri yapmak.
- Sabancı Üniversitesi İSG prosedür, talimatları ve uygulamaları konusunda yapılacak bilgilendirme eğitimlerine katılmak ve bu prosedürlerin, talimatların kendi bölümlerinde uygulanması için İSG Uzmanı ile birlikte çalışmak
- İSG Konusunda düzenlenecek, yasal olarak zorunlu eğitim, denetim, tatbikat vb. organizasyonlarda bölüm içi koordinasyonun sağlanmasında Bölüm Yöneticisine destek olmak
(0216-483-9486)
neseuslusabanciunivedu
Akademik İletişim
Graduate Writing Courses
Graduate Writing/Advising Workshops
Thesis/Dissertation
Research Article/Paper for Publication
Proposal/Abstract Writing
Presentation Skills
Academic Advising
Graduate School Applications
Career Advising
Job/Internship Applications
(0216-483-9483)
danielcalveysabanciunivedu
Danışmanlık Sistemi Sorumlusu
Akademik ve Akran Danışmanlık Sistemi Koordinasyonu
Öğrencilere Yönelik Kişisel Gelişim Eğitimlerinin geliştirilmesi, koordinasyonu ve verilmesi
(0216-483-9474)
pelinatasoysabanciunivedu

Öğretim Üyeleri

Psikoterapi ve Psikolojik Hizmetler Birimi

Akademik Başarı İzleme ve Danışmanlık Programı

Danışmanlık Sistemi