ADP Oturumları

Akranlarla beraber çalışma öğrenme sürecinin önemli bir parçasıdır. Bu oturumlar, Akademik Destek Programı’nın çekirdeğini oluşturur ve temel program ilkeleri olan “yaşayarak öğrenmek”, “öğrenmeyi öğrenmek” ve “akran yönlendirmesi” yaklaşımlarının en etkin şekildeki uygulamasıdır. Akran Çalışma/Tartışma Oturumları öğrencilerin fikirlerini birbirleri ile paylaşarak öğrenme kültürünü beraberce oluşturma ve geliştirmelerini sağlayarak, onların öğrenmenin zevkine varmalarını teşvik eder.

Bir akran danışmanın moderatörlüğündeki bu oturumlarda dostane bir ortamda bilgi paylaşımı ön planda tutulur ve öğrenciler etkili bir öğrenme yolu olan tartışarak öğrenmeye teşvik edilir.  Moderatörler oturuma katılan öğrencilerle aynı sınıftandır. Uzman ve daha üst sınıflardaki tecrübeli akran asistanlar, bu oturumları denetler ve tartışmaların ve bilgi alışverişinin, öğrenmeyi öğrenmek ile sınırlı fakat zevkli bir şekilde yapılmasına katkıda bulunur. Oturumlar Akademik Destek’te bulunan küçük çalışma odalarında, sıcak bir hava içerisinde gerçekleştirilir.

Sabancı Üniversitesi akademik programları, disiplinler arası öğretim yaklaşımı ve öğrencilerin farklı ve çeşitli ilgi alanlarına sahip olmaları üzerine kurulu olduğundan, Aktif Öğrenme Akran Oturumlarının hayata geçirilmesini kolaylaştırmakta ve programın dinamizminin sağlanmasında temel bir rol oynamaktadır.

Temel olarak Akran Oturumları’nın daha etkin olduğunu düşünmekle birlikte, bazı öğrencilerin kimi derslerde başarılı olabilmek için geçmiş bilgilerini geliştirme ve güçlendirme ihtiyacı hissedebileceklerinin farkındayız. Bu ihtiyaca yanıt verebilmek için öğrencilerin bu derslerle ilgili kavramları içselleştirmelerine, kalıcı problem çözme becerileri kazanmalarına yardımcı olan “Uzman Oturumları” düzenliyoruz.

Uzman Yönetiminde Oturumlar küçük gruplar halinde yapılır ve lisansüstü/doktora öğrencileri veya üst sınıf öğrenciler tarafından yürütülür. Öğretim üyeleri ile yakın irtibat halinde tüm öğrencilerimizin ilk yıl derslerindeki başarılarını takip ediyoruz. Gerek görüldüğünde, kimi derslerde zorluk çeken öğrenciler bu oturumlara e-posta yoluyla davet ediyoruz. Uzman Oturumları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen Zeynep Özal Kurşungöz‘le iletişime geçiniz (zeynep.kursungoz@sabanciuniv.edu).

MATH 101/102 derslerindeki bazı konular öğrencilerin:

  • önceki derslerden temel konuları hatırlamalarını ve
  • kavramları tam olarak öğrenebilmeleri için ayrıntılara hakim olmalarını gerektirir.

Akademik Destek Programı (ADP) öğrencilere bu konularda  yoğun çalışma yapabilmeleri ve ek olarak problem çözme ve analitik düşünme yeteneklerini geliştirebilmeleri için atölye çalışmaları düzenler. Bu çalışmaları ADP’de çalışan üst sınıf öğrenciler ve lisansüstü/doktora öğrencileri yönetir.

ADP atölye çalışmaları mySU ve SUCourse sayfalarında duyurulur. Duyuruları takip etmeyi ve kayıt gerektiren çalışmalarda erken kayıt yapmayı unutmayın!

Akademik Destek Programı (ADP) güncel yerel ve küresel konularda öğrencilerimiz arasında, özellikle de ilk yıl öğrencilerimiz arasında, farkındalık yaratmak amacıyla kimi zamanlarda seminerler düzenlemektedir. 

Bu seminerler, katılımcıların Sabancı Üniversitesi’nde veya Türkiye ve dünyada başka saygın üniversitelerde yapılan araştırmaları öğrenme fırsatı sağlamaktadır. Aynı zamanda, disiplinler arası eğitimin bir parçası olarak, üniversitemizin değişik fakültelerindeki, MDBF, SSBF, YBF ve araştırma birimlerindeki, veya başka üniversite ve araştırma kurumlarıbdaki öğretim üyeleri/araştırmacılar ile doğrudan görüşebilme imkânı sağlar.