SU TERMINOLOGY

A

 • Academic Advisor: Akademik Danışman, öğrencilere eğitimleri boyunca yönlendirme ve destek sağlayan bir fakülte veya bölüm çalışanıdır. Akademik danışmanlar, öğrencilerin ders seçimi sırasında ihtiyaç duyabilecekleri ders içerikleri, bölümle ilgili kariyer hedefleri gibi konularda rehberlik yapar. Öğrenciler, ders kayıt işlemlerinin onaylanması, okul değiştirme/dondurma gibi kararlarda yazdıkları dilekçeleri akademik danışmanlarının onayıyla bir üst kurula sunabilirler. Bu nedenle de, akademik danışmanların eğitim süresi boyunca birçok konuda etkileşimde bulunulması gereken kişiler olduğu söylenebilir.
 • Add/Drop Period: Ders Ekleme/Çıkarma Dönemi, öğrencilerin ders seçimlerinde değişiklik yapabildikleri belirli bir süredir. Bu dönem genellikle her dönemin başında veya ders kayıt süreci sırasında gerçekleşir. Öğrenciler, dersleri ekleyebilir veya çıkarabilir, sınıf düzeylerini değiştirebilir veya dersleri değiştirebilirler. Add/Drop dönemi için ders seçimleriyle benzer haftalarda mySU’yu takip edebilir veya Sabancı Üniversitesi’nin sitesi üzerinden yapılan duyuruları kontrol edebilirsiniz.
 • ADP/ASP: "Akademik Destek Programı" olarak bilinen ADP, Sabancı Üniversitesi'nin lisans öğrencileri için sunduğu bir destek programıdır. ADP, öğrencilere akademik becerilerini geliştirme, etkili öğrenme stratejileri kullanma, zaman yönetimi ve çalışma alışkanlıklarını geliştirme konularında destek sağlar. Bu program, öğrencilerin başarılarını artırmaya yardımcı olmayı amaçlar.
 • Akademik İtibar: Sabancı Üniversitesi'nin, öğrencilerin ve mezunların akademik başarıları, araştırma faaliyetleri ve kurumsal itibarıyla ilişkili olan itibar ve tanınma düzeyidir. Akademik itibar, üniversitenin kalitesini ve prestijini yansıtır.
 • Akademik İtiraz (Objection): Öğrencilerin not veya değerlendirme sonuçlarına karşı itirazda bulunma hakkını ifade eder. Öğrenciler, gerektiğinde değerlendirme süreciyle ilgili bir şikayette bulunabilir veya notların yeniden değerlendirilmesini talep edebilirler.
 • Akademik Takvim: Sabancı Üniversitesi'nin akademik etkinliklerin ve önemli tarihlerin listelendiği bir takvimdir. Akademik takvim, ders kayıt dönemleri, sınav tarihleri, tatiller ve diğer önemli olayları içerir. Öğrenciler, akademik takvimi takip ederek ders kayıt dönemlerini, sınav tarihlerini ve diğer önemli tarihleri planlayabilirler. Akademik takvim genellikle Güz-Bahar-Yaz dönemleri sıralamasıyla yapılır. İlk dönemden sonra takiben erasmus başvuruları, add/drop dönemi, dönem sonu not giriş tarihleri gibi birçok bilgi barındırır. Akademik takvime ulaşmak için mySU aplikasyonunu veya Sabancı Üniversitesi’nin internet sitesini kullanabilirsiniz.

B

 • Bannerweb: "Banner Web", Sabancı Üniversitesi'nin öğrenci bilgi sistemidir. Öğrenciler, Banner Web üzerinden bir dizi işlemi gerçekleştirebilirler, örneğin ders seçimleri, bölüm deklerasyonu, ders saydırma veya dersten çekilme  yapabilir, transkript bilgilerine erişebilir, harç ödemelerini kontrol edebilir ve kişisel bilgilerini güncelleyebilirler. Ayrıca, öğrenciler ve akademik personel, ders programları, sınav takvimi ve akademik duyurular gibi bilgilere de Banner Web üzerinden erişebilirler. Siteyi incelemek ve işlemleri yapmak için https://bannerweb.sabanciuniv.edu/   uzantısına tıklayabilirsiniz.
 • Bilgi Merkezi (Information Center veya IC): Sabancı Üniversitesi'nin ana kütüphanesidir. Merkez Kütüphane, öğrencilerin ve akademisyenlerin araştırma yapabileceği, kaynaklara erişebileceği ve çalışma alanları bulabileceği bir merkezdir. Merkez bünyesinde dönem içerisinde söyleşiler, atölyeler gibi birçok çalışma yapılmaktadır. Online olarak kampüs dışından da erişime açık olan elektronik kaynakların yanı sıra yapılan farklı atölye çalışmaları ve grup çalışma odalarından da faydalanabileceğiniz Bilgi Merkezi, güz ve bahar dönemlerinde 7/24 hizmet vermektedir. Yapılan çalışmalara ve içeriklere erişmek için https://www.sabanciuniv.edu/bm/tr bağlantısını kullanabilirsiniz.
 • Burs: Finansal destek sağlayan ve başarılı öğrencilere verilen maddi yardımdır. Sabancı Üniversitesi, öğrencilere akademik başarılarına veya maddi durumlarına bağlı olarak çeşitli burs ve mali yardım programları sunar. Burslarla ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için https://www.sabanciuniv.edu/tr/lisans-programlari-burs-ve-ucretleri adresini ziyaret edebilir veya sr@sabanciuniv.edu mail adresi üzerinden yetkili kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

C-Ç

 • CEKIRDEK:Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Ekosistemi Merkezi. Detaylı bilgi için https://sucool.sabanciuniv.edu/ adresini kullabilirsiniz.
 • Course Catalog: Ders Kataloğu, Sabancı Üniversitesi'nin sunulan derslerin bir listesidir. Ders kataloğunda derslerin açıklamaları, ders kodları, kredi saatleri, öğretim görevlileri ve dönem bilgileri bulunur. Öğrenciler, ders kataloğunu kullanarak ilgili dersleri seçebilir ve akademik planlamalarını yapabilirler. Üniversitemizde verilmekte olan derslere https://www.sabanciuniv.edu/tr/prospective-students/undergraduate/course-catalog adresinden ulaşabilir ve derslerin ihtiyaçlarınıza nasıl hitap edebileceğini Banner Web üzerinden Faculty Compliance Request Form üzerinden değerlendirebilirsiniz.
 • Course Substitution: "Course Substitution" (Ders Saydırma) terimi, öğrencilerin belirli bir dersi, program gereksinimleri için alternatif bir dersle değiştirmesini ifade eder. Öğrenciler, danışmanlarıyla işbirliği yaparak, düşük not aldığı bir notunun üzerinden 3 dönem geçmemek kaydıyla yeni aldığı dersin notunu eski notunun yerine saydırabilir.
 • Çift Anadil Programı: Bu program, öğrencilere ana dilleri dışında başka bir dili akademik düzeyde öğrenme ve kullanma olanağı sağlar. Örneğin, öğrenci Türkçe ana dilini konuşuyorsa, İngilizce veya başka bir dili çift anadil olarak seçebilir. Bu dersler, öğrencinin dil becerilerini geliştirmesine ve farklı bir dili akademik ortamda kullanabilmesine yardımcı olur. Çift anadil programı, öğrencilere kültürel çeşitlilik, iletişim yetenekleri ve uluslararası işbirliği açısından büyük avantajlar sağlayabilir.

D

 • Degree Evaluation Form: "Degree Evaluation Form" (Diploma Değerlendirme Formu), öğrencilerin mezuniyet gereksinimlerini karşılamak için tamamlamaları gereken dersleri ve diğer akademik gereksinimleri izlemek için kullanılan bir formdur. Bu form, öğrencilerin ilerlemelerini takip etmelerine ve mezuniyet için gerekli olan tüm gereksinimleri karşıladıklarından emin olmalarına yardımcı olur. Öğrenciler ve danışmanları, Degree Evaluation Form üzerinde birlikte çalışarak öğrencinin mezuniyet planını oluştururlar. Forma erişmek için kendi Banner Web sayfanızdan ulaşabilirsiniz.

E

 • Eğitim Değerlendirme Anketleri: Sabancı Üniversitesi öğrencilerine, derslerin ve öğretim görevlilerinin kalitesini değerlendirmeleri için sunulan anketlerdir. Eğitim Değerlendirme Anketleri, öğrencilerin ders deneyimlerini, öğretim yöntemlerini, değerlendirme süreçlerini ve öğretim görevlilerinin performansını geri bildirim sağlayarak değerlendirmelerine olanak tanır. Yapılan geri bildirimler idari ve akademik anlamda öğrencilere sunulan hizmetlerden aldıkları faydanın artırılması ve etkinliklerin iyileştirilmesini amaçlar.
 • English Language Assessment Exam (FDY): "FDY" (Foundation Development Year) olarak da bilinen English Language Assessment Exam, Sabancı Üniversitesi'nde öğrencilerin İngilizce dil becerilerini değerlendirmek için kullanılan bir sınavdır. Bu sınav, öğrencilerin İngilizce dil seviyesini belirlemek ve akademik başarılarına uygun bir dil destek programı sağlamak amacıyla uygulanır. FDY programı, İngilizce dil yeterliliğini artırmak ve üniversite düzeyindeki derslere hazırlanmak için tasarlanmış bir eğitim sürecidir. Verilen derslere ve değerlendirme süreçlerine dair daha detaylı bilgilere https://sl.sabanciuniv.edu/en linkinden ulaşabilirsiniz.
 • Erasmus: Erasmus, Avrupa Birliği'nin (AB) yürüttüğü bir programdır ve Avrupa üniversiteleri arasında öğrenci ve personel değişimini teşvik etmek amacıyla oluşturulmuştur. Sabancı Üniversitesi gibi Türkiye'deki üniversiteler de bu program kapsamında yer alabilir. Erasmus programı, öğrencilere, lisansüstü öğrencilere ve üniversite personeline yurt dışındaki başka bir Avrupa üniversitesine gitme fırsatı sunar. Bu sayede öğrenciler farklı kültürleri deneyimler, yeni diller öğrenir, akademik bilgi ve deneyim kazanır, uluslararası bağlantılar kurar ve kişisel gelişimlerini destekler.Erasmus programı kapsamında öğrenciler genellikle bir veya iki dönem boyunca başka bir Avrupa üniversitesinde dersler alabilir ve bu derslerin kredileri kendi üniversitelerine transfer edilir. Böylece öğrenciler, yurtdışında aldıkları derslerin kredilerini kendi akademik programlarına dahil ederek, hem uluslararası deneyim kazanır hem de mezuniyet gereksinimlerini yerine getirebilirler.

F

 • FASS: Faculty of Arts and Social Sciences (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi SSBF olarak da kullanılır)
 • FENS: Faculty of Engineering and Natural Sciences (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi MDBF de kullanılır.)
 • Final Sınavı: Dönem sonunda yapılan ve bir dersin değerlendirilmesinde büyük bir rol oynayan sınavdır. Final sınavları, öğrencilerin ders materyallerini kavramalarını, bilgilerini göstermelerini ve genel başarılarını değerlendirmeyi amaçlar.

G

 • Gazete SU: Sabancı Üniversitesi tarafından yayınlanan bir gazetedir. Gazete SU, kampüs içi haberler, etkinlik duyuruları, röportajlar ve diğer içerikleri çalışanlara ve öğrencilere ulaştırır. Genellikle çevrimiçi olarak erişilebilir veya basılı olarak dağıtılır. Gazete SU’ya https://gazetesu.sabanciuniv.edu/en adresinden ulaşabilirsiniz.
 • GPA (Grade Point Average): Not Ortalaması, öğrencinin aldığı derslerin notlarına dayanan bir hesaplama sistemidir. GPA, notların ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanır ve öğrencinin akademik başarısını yansıtır.
 • Gürsel Kart Dolum Sistemi: Gürsel kart, Sabancı Üniversitesi öğrencileri ve personeli için kullanılan çok amaçlı bir kimlik ve ödeme kartıdır. Bu kart, kampüs içindeki bazı hizmetlerin ödemesi için kullanılır. Gürsel Kart Dolum Sistemi, öğrencilerin veya çalışanların kartlarını yüklemeleri ve kart bakiyelerini kontrol etmeleri için kullanılan bir sistemdir. Kart dolumu yapabilmek için mySu üzerinden Gürsel Kart Dolum Sistemi’ne veya https://kt.gurseltur.com.tr/web/site/musterigirisi?kurumSisNum=120127841 linkine tıklayabilirsiniz.

H

 • Health Center: Sabancı Üniversitesi'nin sağlık merkezidir. Health Center, öğrencilere ve çalışanlara sağlık hizmetleri sunar. Bu hizmetler arasında genel sağlık muayeneleri, acil yardım, sağlık danışmanlığı, psikolojik-psikiyatrik destek, aşılar, ilaç dağıtımı ve sağlık eğitimi yer alır. Detaylı bilgi almak için healthcenter@sabanciuniv.edu mail adresine yazabilir veya kampüsümüzde yurtlar bölgesinde bulunan Sağlık Merkezi tesisine giderek ulaşabilirsiniz.

I-İ

 • İnci Aral Laboratuvarı
 • İntibak Programı: Sabancı Üniversitesi'ne transfer olan öğrenciler için düzenlenen bir programdır. İntibak programı, öğrencilerin daha önceki derslerinin Sabancı Üniversitesi dersleriyle denkliğini belirlemek ve program gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır. Daha önceden okuduğunuz veya bitirdiğiniz üniversitedeki ders sayım işlemlerinin yapılması sürecidir. Her akademik dönemde, takvimde ilan edilen tarihler arasında yapılmaktadır. Süreçle ilgili detaylı bilgi almak için sr@sabanciuniv.edu adresine mail atarak ulaşabilirsiniz. 

K

 • Kariyer Merkezi: Öğrencilere kariyer planlaması, iş bulma süreci, staj fırsatları ve işverenlerle bağlantılar konusunda destek sağlayan bir merkezdir. Kariyer Merkezi, öğrencilerin iş dünyasına hazırlanmalarını ve kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerini destekler. Siz de üniversitemizin bu imkanından yararlanmak isterseniz https://career.sabanciuniv.edu/ adresini ziyaret edebilir ve site üzerinden ilgilendiğiniz alanda çalışan uzmanlardan randevu alarak destek alabilirsiniz.
 • KASA: Kavramsal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
 • Kuluçka Merkezi

L

 • Lisans Projesi: Lisans öğrencilerinin mezuniyet öncesi tamamlamaları gereken bir araştırma projesidir. Lisans projesi öğrencinin belirli bir konuda bağımsız çalışmasını ve araştırma becerilerini geliştirmesini amaçlar.
 • Lise Yaz Okulu: Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen bir programdır ve lise öğrencilerine yaz aylarında üniversite deneyimi sunar. Lise Yaz Okulu, genellikle dört haftalık bir süre boyunca gerçekleştirilen dersler, atölyeler, seminerler ve sosyal etkinlikler içerir. Bu program, lise öğrencilerine farklı akademik alanlarda deneyim kazanma, üniversite yaşamını deneyimleme ve kampüs ortamını keşfetme fırsatı sunar.

M

 • Major/Minor: Ana Alan/Yan Alan, öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri veya derinlemesine öğrenmek istedikleri bir disiplindir. Major, öğrencinin ana odaklandığı disiplini temsil ederken, Minor ise daha az sayıda dersle öğrencinin ilgili bir alanda uzmanlaşmasına olanak sağlar.
 • Makine İmalat ve Otomasyon Laboratuvarı
 • MINERVA: Minerva Gözlem ve Araştırma Merkezi
 • MYO: Meslek Yüksekokulu
 • mySU: mySabancı Üniversitesi (mySU), Sabancı Üniversitesi öğrencilerine ve personeline sağlanan bir çevrimiçi platformdur. Öğrenciler, ders kayıtları, notlar, program gereksinimleri, finansal işlemler ve diğer önemli bilgilere erişim sağlayabilirler. Ayrıca mySU üzerinden ders seçimi yapabilir, sınav sonuçlarını kontrol edebilir ve akademik danışmanlarıyla iletişim kurabilirler. Web sitesinde ayrıntılı bilgiler yer almakla birlikte aplikasyonunda sık gereksinim duyulan sınırlı bilgi vardır. Birçok konuda duyuruları takip edebileceğiniz ve okul sistemlerine erişebileceğiniz mySU uygulamasını ios veya android cihazınıza app store veya google play kullanarak indirebilirsiniz.

N

 • Nanoteknoloji Laboratuvarı

O-Ö

 • Öğrenci Kaynakları (Student Resources; ÖK veya SR): Öğrencilerin akademik ve idari işlemlerini yöneten bir ofistir. Öğrenci Kaynakları, öğrenci kayıtları, transkript işlemleri, ders programlaması, burs başvuruları, mezuniyet başvuruları ve diğer öğrenciyle ilgili işlemleri halleder. Öğrenci kaynaklarına sr@sabanciuniv.edu mail adresi üzerinden veya destek alabileceğiniz konularda daha detaylı bilgi almak için https://www.sabanciuniv.edu/ok/tr/ adresine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 • Öğrenci Konseyi: Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin temsil edildiği bir öğrenci organıdır. Öğrenci Konseyi, öğrencilerin görüşlerini dile getirme, sorunları çözme ve çeşitli etkinlikler düzenleme amacı güder.
 • Öğrenci Kulüpleri: Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin ilgi alanlarına göre bir araya geldiği öğrenci topluluklarıdır. Öğrenci kulüpleri, akademik, kültürel, sosyal ve spor etkinlikleri düzenler ve öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetmeleri ve sosyal bağlantılar kurmaları için fırsatlar sunar.
 • Özgür Murat Büyük Savunma Sistemleri Araştırma Merkezi

P

 • PURE (Program for Undergraduate Research): PURE, lisans öğrencilerine araştırma projelerine katılmaları için fırsatlar sunan bir programdır. Bu program, öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmelerini, öğretim görevlileriyle işbirliği yapmalarını ve orijinal araştırma projeleri üzerinde çalışmalarını teşvik eder. Üç dönemde de tekrar eden ve oldukça geliştirici olabilecek pure programıyla ilgili bilgi almak için https://pure.sabanciuniv.edu/ adresini ziyaret edebilir veya pure@sabanciuniv.edu adresine mail atabilirsiniz.

R

 • Rektörlük Binası: Üniversitenin rektörlük binası

S-Ş

 • Sabancı Üniversitesi Kimlik Kartı: Öğrencilerin kimliklerini ve kampüs hizmetlerine erişimlerini sağlayan bir karttır. Sabancı Üniversitesi Kimlik Kartı, kampüs girişleri, kütüphane erişimi, spor tesisleri kullanımı, yemekhane ödemeleri ve diğer kampüs hizmetlerinde kullanılır.
 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • SASS: Sabancı Üniversitesi Sürdürülebilir Sistemler Araştırma Merkezi
 • SBS (Sabancı Bussines School): Eski adı Faculty of Management olduğundan FMAN olarak da bilinir.
 • SCI: Sabancı Üniversitesi Çok Disiplinli Araştırma Merkezi
 • SGM: Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Merkezi
 • SIA: Sabancı Üniversitesi İleri Araştırmalar Merkezi
 • SL: School of Languages (Diller Okulu) Hazırlık Binası da denir.
 • Spor Merkezi
 • SSBC: Sabancı Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Sürdürülebilirlik Merkezi
 • SSM: Sakıp Sabancı Müzesi
 • Staj: Öğrencilerin, eğitimleri sırasında edindikleri teorik bilgiyi uygulamaya dökme ve mesleki deneyim kazanma fırsatı buldukları çalışma dönemidir. Stajlar, öğrencilere gerçek dünya tecrübesi kazandırır ve kariyer hedeflerini şekillendirmede yardımcı olur.
 • SU Course: Sabancı Üniversitesi'nde kullanılan bir ders yönetim sistemi olan "Sabancı University Course Management System"ın (SU Course) kısaltmasıdır. Bu sistem, öğrencilerin derslerle ilgili materyallere, ödevlere, sınavlara ve iletişime erişimini sağlar. Öğretim görevlileri de bu platform üzerinden ders içeriğini yönetebilir ve öğrencilerle etkileşimde bulunabilir.
 • Su Form: "SU Form" olarak da bilinen bu terim, Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin çeşitli işlemlerini tamamlamak için kullandıkları bir elektronik form sistemini ifade eder. Bu sistem, öğrencilerin intibak, askerlik, okul dondurma gibi işlemlerini online olarakgerçekleştirmelerini sağlar. Su Form’a mySU uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.
 • SUCool: Sabancı Üniversitesi Havalandırma, Isıtma, Soğutma ve Kontrol Laboratuvarı
 • SUNUM Nanofabrikası: Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin içinde yer alan nanofabrikasyon tesisi
 • SUNUM: Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Syllabus:Müfredat veya Ders Programı, bir dersin içeriği, öğretim yöntemleri, değerlendirme yöntemleri ve dersin hedeflerini açıklayan bir belgedir. Öğrenciler, ders programını takip ederek dersin içeriği, ödevler ve sınavlar hakkında bilgi edinebilirler.

T

 • Temel Geliştirme Programı (TGP): Freshman da denir. Tüm üniversitenin ortak derslerinin alındığı 1. sınıftır. Bu dönem alınan derslerin öğrencilerin sadece kendi alanlarında değil, üniversite mezunu olarak birçok farklı alanda bilimsel ve kültürel değerle kurumumuzdan mezun olmasına yönelik tasarlanmıştır. Öğrenciler bu sayede, üniversitede daha rahat sosyalleşerek farklı bölümlerden insanlarla tanışabilir, genel kültür anlamında kendilerini geliştirebilir ve okuyacakları bölümlere dair daha geniş bir perspektif kazanırlar.
 • Temel Geliştirme Yılı (FDY): İngilizce dil becerilerini geliştirmek için öğrencilere sunulan bir programdır. İngilizce Hazırlık Programı, öğrencilerin üniversite eğitimine başlamadan önce gerekli dil becerilerini kazanmalarına yardımcı olur.
 • Transkript: Öğrencinin akademik performansının ve derslerini tamamlama durumunun resmi bir kaydını içeren belgeye verilen isimdir. Transkript, öğrencinin aldığı dersler, bu derslerin notları, kredileri, dönemlik veya toplam kümülatif not ortalamaları gibi bilgileri içerir. Bu belge, öğrencinin mezuniyet gereksinimlerini yerine getirip getirmediğini, akademik başarısını ve ilgi alanlarını gösteren önemli bir referanstır.

W

 • Withdrawal: "Withdrawal" terimi, bir öğrencinin kaydolduğu bir dersi bırakması veya iptal etmesi anlamına gelir. Öğrenci, dersi tamamlamadan çekilebilir ve bu durumda ders transkriptine "W" (Withdrawal) olarak işaretlenir. Withdrawal işlemi genellikle belirli bir tarih aralığında yapılabilir ve öğrencilerin akademik planlamalarını güncellemelerine olanak tanır. Withdrawal tarihlerini Akademik Takvim’den her dönem kontrol edebilir veya mySU duyurularından öğrenebilirsiniz.

Y

 • Yan Dal Programı: Yan dal, öğrencinin ana dalına ek olarak başka bir akademik alanda derinlemesine çalışma imkanı sunar. Öğrenciler, ana dalı dışında ilgi duydukları bir konuda da eğitim alabilir ve o alanda uzmanlaşabilirler. Bu sayede öğrenciler, farklı disiplinler arası bağlantılar kurabilir, geniş bir bilgi yelpazesi edinebilir ve daha çeşitli kariyer olanaklarına sahip olabilirler.