Sabancı Üniversitesi Danışmanlık Sistemi

Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin akademik bilgi donanımlarını arttırmak, onların yeteneklerini geliştirmek ve kendine yeterli ve topluma katkı sağlamaya hazır ve gönüllü öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla Üniversitemiz, öğrencilerimize birçok konuda destek sağlamaktadır. Akademik ve profesyonel danışmanlardan oluşan bir ekip, kampüse ilk geldiğiniz günden mezun oluncaya kadar size destek olmak üzere buradalar.

Sabancı Üniversitesi öğrencileri ilk günlerinden başlayarak birçok konuda karar vermek durumundalar. Bunlar akademik konulardan (Hangi programı seçmeliyim? Kariyer hedefimi nasıl belirlerim? Hangi dersler bu hedefe uygundur?), sosyal hayata (Yurtta yaşama nasıl uyum sağlarım? Kampüste spor imkânları nelerdir?) kadar geniş bir yelpazeyi içeriyor. İhtiyacını olduğunda ve istediğinizde ulaşabileceğiniz birçok birimimiz bütüncül bir yaklaşım içerisinde akademik ve bireysel gelişiminiz için sizin yanınızda.

Sabancı Üniversitesi Danışmanlık Sistemi,

 • > Akran Mentörler,
 • > BAGEM Danışmanları,
 • > Diploma Alan Danışmanları ve
 • > Akademik Danışmanlardan oluşuyor.

Her öğrencimiz, Oryantasyonun ilk günü kendilerine Üniversite’deki ilk yılında destek olmak üzere bir Akran Mentör ile eşleştiriliyor. Yurtlarda yaşam, kampüste sosyal hayat konularında ve üniversiteye uyumun ilk aşamasında Akran Mentörler en yakınınız olacak.

Öğrencilerimize program seçimini yapacakları güne kadar kendilerine profesyonel eğitim almış bir BAGEM Danışmanı (kısaca BADA) atanır. Bada’lar, üniversiteye uyum, karar verme ve gerekli hallerde akademik başarı takibini yapar, öğrencilerimizin ilk yıllarını mümkün olduğunca başarılı ve keyifli geçirmeleri için destek olur.

Diploma Alan Danışmanları ise tüm öğrencilerin kolaylıkla erişebileceği ve değişik diploma programları, bunların içerikleri, kariyer olanakları ve benzeri konularda destek alabilecekleri, tümüyle konularının uzmanı akademisyenlerden oluşur.

Öğrencilerimiz diploma programlarını seçtikten sonra ise, kendi alanlarından bir öğretim üyesi, Akademik Danışmanile eşleştirirler. Öğretim üyeleri, uzman oldukları alanda öğrencilerimizi ders seçiminden, üniversite sonrası başarılı bir kariyer için gerekli beceriler konusunda bilgilendirir. Öğrencilerimiz Akademik Danışmanları'nın kim olduğu bilgisine MYSU'dan ulaşabilirler.

Danışmanlık sistemi dışında daha başka konularda da Sabancı Üniversitesinin sağladığı çeşitli destek birimleri bulunuyor:

 • > Öğrencilerin akademik yaşamlarını, yönetmelik ve uygulamaları takip edebilecekleri, sorularını iletebilip, yanıt alabilecekleri Öğrenci Kaynakları birimi;
 • > Program seçiminde öğrencilerin daha çok bilgi edinip karar vermeleri için her sene düzenlenen Major Fest etkinlikleri;
 • > Öğrencilerin kariyer seçimlerinde onlara destek olmak üzere çalışan, bu alanda deneyim ve uzmanlık sahibi Kariyer Ofisi;
 • > Öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek üzere, özgeçmiş hazırlamadan, ödev hatta makale yazımına kadar çeşitli konularda destek veren Akademik İletişim birimi;
 • > Sabancı Üniversitesi’nin ilk yıl eğitim programı, tüm öğrencilerin almak zorunda olduğu matematik, doğa bilimleri ve sosyal bilimler derslerinden oluşuyor. Öğrencilere bu derslere uyum sağlamak ve başarılı olmak için destek veren Akademik Destek Programı;
 • > Öğrencilerimizin sosyal hayatta daha çok yer alabilmeleri ve sosyal becerilerini geliştirmek üzere çok sayıda Öğrenci Kulüpleri;
 • > Fiziksel ve ruhsal sağlıkla ilgili sorunları için her gün ve gece gündüz erişebilecekleri Sağlık Merkezi;
 • > Özel gereksinimli öğrencilere derslerde ve kampüs hayatında destek sağlayan Özel Gereksinimli Öğrenci Destek Birimi.