Akademik Destek Programı

Akademik Destek Programı Sabancı Üniversitesi’nin akademik amaçları ve disiplinlerarası eğitim yaklaşımı doğrultusunda geliştirilmiş öğrenci odaklı bir programdır.

Programın yapısı ve işleyişi “öğrenmeyi öğrenme” prensibi üzerine inşa edilmiştir ve bu prensip bütün aktivitelerde uygulanır. Program, akran moderasyonu ve koordinasyonu ile öğrenmede iyi örneklerin gösterilmesi gibi metotları uygulayarak, “aktif öğrenme” yöntemlerinin en temel öğelerini kapsar. 

Akademik Destek Programı farklı ilgi alanları ve bilgi birikimleri olan öğrencilerin üniversite ortamına adaptasyon süreçlerini destekleyecek başka çalışmalar da düzenler.  Bu çalışmalar, öğrencilerin yerel ve küresel olaylar hakkındaki farkındalıklarını artırmayı amaçlayan seminer ve çalıştaylarla desteklenir.

Öğrenciler, üniversite ortamından ve üniversitenin tüm kaynaklarından faydalanmaya ve gerekli bilgilerin güvenilir kaynaklardan alınması için teşvik edilirler.  Akademik Destek Programı, öğrencilerin birbirlerine saygı duydukları ve etik kurallara uydukları bir öğrenme kültürünün oluşması ve sürdürülmesini destekler.  Çalışmaların ortak paydası, öğrenme kültürünün içselleştirilmesi ve sağlıklı bir akademik ortamın korunabilmesinin amaçlanmasıdır.

Programın işletimine öğrencilerin aktif biçimde dahil olmasına önem verir. Akademik Destek Programı, öğrenci katılımı ve akran dayanışmasını teşvik eder.  Oturumlar, üniversitenin lisans eğitimine paralel olarak yürütülür ve bütün fakülte ve birimlerin yanı sıra öğretim üyelerinin destek ve birliğini gerektirir.

ADP İlkeleri

ADP Oturumları

ADP Katılım